Vítejte v našem e-shopu!
NÁKUPNÍ KOŠÍK
0 položek / 0,- Kč
KATEGORIE PRODUKTŮ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ivana Čelikovská

Zahradní 1242,264 01 Sedlčany

IČ: 60608218

 

(dále jen Dodavatel)

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ

Odběratel (subjekt údajů) bere na vědomí, že své osobní údaje předává nebo již předal Dodavateli dobrovolně a svobodně. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává na základě níže popsaných účelů, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením 2016/679 Sb. účinným od 25. 5. 2018. Dodavatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

Odběratel bere na vědomí, že z mnoha osobních údajů a informací, které jsou poskytnuty Dodavateli dobrovolně a svobodně v souvislosti s výhradně uvedenými účely zpracování, Dodavatel zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, funkce, název společnosti, adresa, telefon, IČ, DIČ, e-mail, bankovní spojení. Tyto osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a s Nařízením (EU) 2016/679 Sb. (GDPR) účinným od 25. 5. 2018. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro níže uvedené účely, není nutný Váš výslovný souhlas. Odběratel bere na vědomí, že rozsah jeho předaných osobních údajů pro účely zpracování jsou vůči jeho osobě přiměřené a minimalizované.

 

PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY

Odběratel bere na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávané na základě těchto právních základů a účelů:

- Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy za účelem registrace do databáze zákazníků nebo a úmyslu uzavřít kupní smlouvu a před uzavřením kupní smlouvy na žádost kupujícího, nebo uzavřením RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVY a zasíláním obchodních sdělení, produktů nebo nabídek, prostřednictvím elektronických prostředků souvisejících se smluvním nebo předsmluvním vztahem mezi Odběratelem a Dodavatelem.

- Splnění právní povinnosti za účelem předání přehledů, hlášení, přiznání, či jiné právní povinnosti související se zpracováním účetnictví pro FÚ, ČSSZ, OSSZ, ÚP ad.

- Oprávněného zájmu, pro účely s tím související ochrany práv a svobod Dodavatele v případě obhajoby budoucích právních nároků vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Odběratelem a Dodavatelem

- Oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu.

 

DOBA ULOŽENÍ-ARCHIVACE

Osobní údaje jsou archivovány po dobu 3 let v případě registrace do databáze zákazníků na základě splnění smlouvy za účelem úmyslu uzavřít kupní smlouvu a před uzavřením smlouvy na žádost kupujícího a 10 let archivace od uzavření kupní smlouvy nebo od skončení RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVY, pokud tomu nebrání jiný právní titul pro uchování osobních údajů.

 

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Odběratel bere na vědomí, že osobní údaje zpracované na základě uvedených účelů zpracování mezi Odběratelem a Dodavatelem mohou být předány:

- Zpracovatelům osobních údajů, které Dodavatel užívá pro zpracování (cloud,IT,e-shop).

- Externím zpracovatelům poskytujících účetní, daňové, právní poradenství a služby.

- Dopravním společnostem za účelem dodání zboží (dopravci).

- Dalším subjektům pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na Dodavatele a

u nichž to připouští nebo vyžaduje právní předpis.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Odběratel bere na vědomí, že v souvislosti s právními základy zpracování osobních údajů, mu náleží následující práva:

- Právo na přístup k osobním údajům, zejména účelu zpracování dotčených kategorií osobních údajů, době uložení a práva podat stížnost u dozorového úřadu.

- Právo na opravu osobních údajů, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

- Právo na výmaz, pokud tomu nebrání jiný právní titul.

- Právo na omezení zpracování osobních údajů.

- Právo na přenositelnost osobních údajů.

- Právo vznést námitku.

 

PROHLÁŠENÍ O ZABEZPEČENÍ ZPRACOVÁNÍ

Dodavatel prohlašuje, že při shora popsaném zpracování údajů a vyplývajících účelů zpracování osobních údajů s přihlédnutím ke stavu techniky a vynaloženým nákladům na provedení, povahy, rozsahu a účelům zavedl v době uřčení prostředků pro zpracování a v době zpracování, vhodná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

Závěrečná ustanovení

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte stisknutím "ZÁVAZNĚ OBJEDNAT" prostřednictvím internetového formuláře. Stisknutím "ZÁVAZNĚ OBJEDNAT" potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

Zpracování cookies

 

Ivana Čelikovská, Zahradní 1242,264 01 Sedlčany, IČ: 60608218


Kontaktní údaje:
e-mail: info@kadernickysvet.cz

Provozuji webové stránky na www.kadernickysvet.cz a na těchto stránkách pracuji s cookies.


Co jsou to cookies?


Cookies jsou textové soubory, které webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého webové stránky prohlížíte. Umožňují mi vás rozeznat a podle toho přizpůsobit webové stránky, zobrazit vám určitý obsah nebo mi pomáhá s analýzou, kdo přišel na stránky, jestli se pravidelně vrací a podobně.


Jaké typy cookies používám?


Technické a funkční - ty jsou nutné k tomu, aby se vám webová stránka správně a bezpečně zobrazila
Analytické - ty mi pomáhají analyzovat, jak moje webové stránky fungují
Marketingové - ty mi pomáhají personalisovat pro vás reklamu a zvyšovat její výkon

Zde si můžete nastavit Vaše preference ohledně ukládání cookies.


Na základě čeho cookies zpracovávám?


S technickými, funkčními cookies mohu pracovat i bez vašeho svolení na základě právních předpisů. Bez nich by se vám nemusela stránka vůbec zobrazit a nefungovala by správně. Analytické a marketingové cookies mohu zpracovat jen s vaším souhlasem. Proto budu rád, pokud mi jej udělíte a pomůžete mi tak vylepšovat webovou stránku a lépe cílit reklamu a propagaci.

Jak jde zabránit využívání cookies?


Cookies nezbytné pro funkční a bezpečný přístup na web uchovávám pouze po dobu nezbytně nutnou pro přenos a zobrazení obsahu. Analytické a marketingové cookies zpracovávám jen pokud mi k tomu dáte souhlas prostřednictvím cookie lišty. Doba zpracování je různá a liší se podle povahy (více zde). Souhlas můžete kdykoli odebrat zde. Další možná cesta, jak zpracování analytických cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Také můžete web prohlížet v anonymním režimu.

Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Seznam
Android
Safari
Microsoft Edge

Pamatujte při tom, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

Funkční cookies zpracovává přímo webová stránka, kterou si spravuji sám.

Analytické a marketingové pak:

1) poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými podmínkami.
2) poskytovatel služby Sklik, Zboží.cz a Firmy.cz společnost Seznam.cz, Radlická 3294/10, Praha, 150 00, Česko (Palác Křižík II), v souladu se svými podmínkami.
3) poskytovatel služby Facebook společnost Facebook, Menlo Park, Kalifornie, USA, v souladu se svými podmínkami.

Další informace


Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty). Více k osobním údajům najdete v dokumentu „Zpracování vašich osobních údajů“.

Všechna práva vyhrazena ©2022 KadeřnickýSvět.cz | Nastavení cookies | Zpracování cookies